Deep sky objects

มีภาพ Deep sky objects มาฝากครับ

Deep sky objects หรือวัตถุไกล ๆ บนท้องฟ้า ผมเคยนำมาฝากหลายครั้งแล้ว แต่ภาพชุดนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาล่าสุด เมื่อคืนนี้เองครับ 21/12/2017