Digital commerce

ดีแทคผนึก 4 กระทรวงฯ โชว์โมเดล “ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ”

 “ดีแทค” ผนึก 4 กระทรวงหลัก ประกาศความสำเร็จสร้างครูดิจิทัล 1 ล้านคน ดันร้านค้าชุมชนสู่ออนไลน์กว่า 340,000 ราย พร้อมขยายโมเดล “ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ” ปูพรมสู่ประเทศไทย 4.0 เต็มรูปแบบ