dimensity 2000

ลือ MediaTek Dimensity 2000 ชิปเซ็ตใหม่ใช้สถาปัตยกรรม ArmV9 4 นาโนเมตร

มีข่าวลือว่า MediaTek กำลังพัฒนาชิปเซ็ตรุ่นใหม่บนการผลิตที่เล็กถึงระดับ 4 นาโนเมตร (ซึ่งอาจดูไม่ใหม่อะไรเพราะค่ายอื่นก็ทำ) และล่าสุดได้มีการยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงจากทาง Weibo

ชิปเซ็ต MediaTek บนสถาปัตยกรรม 5 นาโนเมตรจะได้ใช้งานในปี 2022 ในชื่อ Dimensity 2000

ชิปเซ็ตบนสถาปัตยกรรม 5 นาโนเมตรของ MediaTek ช่างห่างไกลเวลานี้เหลือเกินซึ่งปัจจุบันบริษัทเตรียมเปิดตัว Dimensity 1200 และ 1100 เป็นสถาปัตยกรรม 6 นาโนเมตรอยู่