dtac shop

PDAMobiz Talk: ทรูช็อปพร้อมให้บริการแล้ว ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในภาวะ COVID-19

…สำหรับการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home เพราะทุกคนนั้นต่างใช้สมาร์ตโฟน และบริการอินเตอร์เน็ตในการทำงานและติดต่อสื่อสารซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญไปแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงจุดนี้ จึงได้ผ่อนปรนให้ศูนย์บริการหรือช็อปของโอเปอร์เรเตอร์ค่ายมือถือต่างๆ ที่ตั้งสำนักงานบริการอยู่ในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ…