elon mask

ทักทายวันพุธ 9/1/2562 – ภาพจริง และ concept ของ ยาน Starship มาแล้ว

การที่ SpaceX ได้สร้างยานทดสอบ Starship นั้นดูเหมือนว่าจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

เมื่อมี รูปถ่ายจริง ของตัวยานภายนอก ระหว่างการก่อสร้างมาให้ได้ชมกัน