facebook f8

ทักทายวันพุธ 1/2/2562 – ชม Facebook’s F8 keynote ภายใน13 นาที

รับชม Facebook F8 2019 ฉบับตัดต่อ ของ engatget จั่วหัวมาเลยว่า ความเป็นส่วนตัวคืออนาคต ซึ่งก็เปิดตัวมาด้วย App Messenger ที่ตัวเบา ขนาดเล็ก ทำงานงานได้เร็ว รักษาความลับในการคุยมากขึ้น