facebook messenger

Facebook Messenger App รองรับการส่งภาพความละเอียดสูงแล้ว

Facebook Messenger แอปพลิเคชั่นส่งข้อความของ Facebook ปล่อยอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อให้รองรับการส่งภาพความละเอียดสูงขึ้นจากเดิม ตามความสามารถของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน 

สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อ Paypal สามารถรับส่งเงินผ่านทาง Facebook Messenger ได้แล้ว

Paypal เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยสามารถรับส่งเงินได้ผ่านทาง Facebook Messenger แอปพลิเคชั่นรับส่งข้อความที่คนใช้มากสุด(แน่ล่ะ ก็คนเล่น Facebook) โดยสามารถรับส่งได้แบบ P2P