Find My

ฟีเจอร์ Find My เปิดให้ใช้งานบน AirPods Pro / AirPods Max แล้ว

มีเฟิร์มแวร์ใหม่ปล่อยออกมาสำหรับ AirPods Gen 2 / AirPods Max ซึ่งทาง Apple ยังไม่ได้ปล่อยข้อมูลออกมาว่าอัพเดทอะไรไป ทว่าเราได้รู้ว่าอัพเดทใหม่นี้มาพร้อมฟีเจอร์ Find My สำหรับใช้งานบน AirPods Pro และ AirPods Max