fingerprint reader

ทักทายวันพุธ 10/4/2562 – Samsung Galaxy S10 ทำปลอมลายนิ้วมือได้แล้ว

ตัวอ่านลายนิ้วมือ Fingerprint  ใน Samsung Galaxy S10 นั้นอยู่บนหน้าจอ ก็เริ่มมีปัญหาบ้างแล้วกับ ฟิลม์กันรอยหน้าจอบางประเภทแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร