Galaxy Note 10

ภาพเรนเดอร์ Samsung Galaxy Note 10 มาแล้ว

   อีกไม่นานก็จะถึงคิว Samsung Galaxy Note 10 ที่กำลังจะเปิดตัว อีกไม่นานเกินรอ แน่นอนว่าช่วงนี้เป็ตภาพหลุดตัวเครื่องออกมาให้ชมความงามกันก่อน ที่จะอัปเดทกันเรื่องซอฟท์แวร์รวมถึงฟีเจอร์ของปากกา ในปีนี้