gddr6

Samsung เปิดตัว GDDR6 DRAM 24 Gbps สำหรับ GPU

Samsung Electronics เปิดตัว 16-gigabit Graphics Double Data Rate 6 DRAM ที่รองรับการประมวลผล 24 Gbps เป็นครั้งแรกออกมาซึ่งผลิตบนสถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตร (EUV process technology) ซึ่งคาดว่าจะถูกนำไปใช้งานบน laptop และ console GPU