GDSA

GDSA พันธมิตรจีนเกิดขึ้นสู้ Google

    หลังจากที่ Huawei ได้ถูกแบนจากเคสที่ผ่านมา และในปีนี้ Huawei เองก็จะไม่มี Google Play ให้ใช้งาน อันเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นโครงการ GDSA ที่มีพันธมิตรแบรนด์จีนทั้ง Huawei, Xiaomi, OPPO และ Vivo จึงเกิดขึ้นมา เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าตนเองในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะกลายเป็น Google Play ในแบบฉบับของทางจีนแต่จะเป็นลักษณะแบบเป็นทางการและใช้งานได้ทั่วโลก