Genuine Parts

PDAMobizTalk: ทักทายรายวันกับบริการซ่อม iPhone หมดประกันด้วยอะไหล่แท้

…ข่าวดีสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ที่หมดประกันแล้ว จะสามารถได้รับบริการจากร้านซ่อมทั่วไปด้วยอะไหล่แท้ กับโปรแกรม Independent Repair Provider ซึ่ง Apple เปิดให้ร้านซ่อมโทรศัพท์ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้กับทาง Apple สามารถเปลี่ยนอะไหล่แท้ให้กับลูกค้าได้ โดยร้านซ่อมที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนี้จะต้องได้รับการรับรองและอบรมการเปลี่ยนอะไหล่กับทาง Apple ก่อนด้วยมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple โดยร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะสามารถเบิกอะไหล่แท้เพื่อมาทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้าที่ตัวเครื่องนั้นหมดระยะเวลารับประกันจากทาง Apple แล้ว เช่นหน้าจอหรือแบตเตอรี่เป็นต้น…