github

PDAMobiz Talk : ทักทายรายวันกับทีมงาน ตอน Learning Lab ผู้ช่วยคนใหม่ใน Github

…ทางทีมพัฒนาจึงได้พัฒนาผู้ช่วยที่มีลักษณะคล้ายกับบอท คอยออกมาให้คำแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนในการใช้งานจริงเลย เรียกได้ว่าคอยแนะนำให้เราดำเนินการไปตามขั้นตอนทีละขั้นตอน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าใจการใช้งานของ Github ได้ง่ายขึ้น …