google pixel 5 pro

มาไงเนี่ย ? เผยภาพเครื่องจริงของ Google Pixel 5 Pro

Google Pixel 5 ได้เปิดตัวไปเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในแบบที่จะเรียกว่าเรือธงเต็มปากก็ไม่ได้ซะทีเดียวซึ่งใครจะคิดว่าจะมีข่าวลืออีกรุ่นออกมาต่อกับ Pixel 5 Pro