google pixel 5a

หลุดภาพเรนเดอร์ Google Pixel 5a โชว์ดีไซน์คุ้นตา

ดูเหมือนซีรีส์สมาร์ตโฟนของ Google จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีนี้เมื่อมีภาพเรนเดอร์ Google Pixel 5a ออกมาโชว์ดีไซน์เครื่องคุ้นตาเสมือน Pixel 4a และ Pixel 5