halo

อาทิตย์ทรงกลด หรือเฮโล (halo) เกิดขึ้นเวลาเที่ยงกว่า ๆ ของวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่

อาทิตย์ทรงกลด หรือเฮโล (halo) ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ชัดเจนมาก ตั้งแต่ผมเกิดมาเพิ่งเห็นชัดที่สุดก็ครั้งนี้ครับ