Huawei P40

Huawei P40 ซีรีส์ ไม่มี GMS อย่างแน่นอน

    ในปีนี้ Huawei Mate 30 โดนไปแล้ว กับการใช้งานที่ไม่มี Google Mobile Service และสถานการณ์ ณ ปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงอยู่ในระหว่างช่วงที่ยังไม่สามารถนำบริการของ Google มาใช้งานได้ ดังนั้น Huawei P40 ในปีหน้าก็เช่นเดียวกัน ยังคงไม่มีบริการของ Google