hurricane florence

Google จัดหาบริการซ่อม Pixel ฟรีให้สำหรับผู้ประสบภัย Hurricane Florence

Google ร่วมมือกับ uBreakiFix เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่อยุ่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจาก Hurricane Florence ซึ่งประกอบด้วย เวอร์จิเนีย, แครอลิน่าเหนือหรือใต้ ให้ได้รับบริการซ่อม Pixel, Pixel XL, Pixel 2 หรือ Pixel 2 XL ฟรีได้หากโทรศัพท์ของคุณได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว