hyper boost

Oppo ปล่อย Hyper Boost เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเครื่อง !!

Huawei ได้เปิดตัว GPU Turbo เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ GPU ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานส่วนของกราฟฟิคได้ดีขึ้นอาทิเช่น สำหรับการเล่นเกมส์ ซึ่งทาง Oppo เองก็ได้ตัดสินใจเตรียมมปล่อย Hyper Boost ออกมาซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดในวันที่ 11 ตุลาคม 2018