image sensor

ตลาดเซ็นเซอร์กล้องสมาร์ตโฟนเติบโต 15% Sony ยังครองอันดับ 1

แม้จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก แต่สำหรับตลาดเซ็นเซอร์กล้องสมาร์ตโฟนนั้นกลับเติบโตเมื่อเทียบกันในช่วงครึ่งปี 2020 ที่ผ่านมาจากรายงานของ Strategy Analytics เผยมีรายได้รวม 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ