INSTAWASH

GET ร่วมกับ INSTAWASH เปิดให้คนขับเก็ททำความสะอาดฆ่าเชื้อรถจักรยานยนต์ และกล่องอาหารฟรี เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า 

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2563 –  แอพพลิเคชั่น GET (เก็ท) ผู้ให้บริการแบบออนดีมานด์เพื่อไลฟสไตล์คนเมืองและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เติบโตเร็วที่สุดในกรุงเทพฯ นำโดย นายก่อลาภ สุวัชรังกูร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ INSTAWASH (อินสตาวอซ) แอพพลิเคชั่นบริการทำความสะอาดรถถึงที่ ใช้น้ำน้อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำโดย นายจักษวัชร์ อรรถสกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ     นายเมหราน ซาห์รออี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สานความร่วมมือจัดโปรแกรมทำความสะอาดรถให้พาร์ทเนอร์คนขับของ GET เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงของโรค COVID-19