iPhone Foldable

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน Apple ทดสอบเครื่องต้นแบบ iPhone จอพับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว!!!

… Apple ได้ทำการทดสอบกลไกและความทนทานในการพับของ Foldable Phone หรือ iPhone จอพับได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว (หลังจากมีข่าวว่าเริ่มมีการทำการทดสอบตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน) โดยแหล่งข่าวได้ระบุว่ามีเครื่องต้นแบบอย่างน้อย 2 โมเดลในการทดสอบครั้งนี้ และได้ผ่านการทดสอบแล้วทั้ง 2 โมเดล โดยแหล่งข่าวยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่า Apple จะเลือกใช้โมเดลไหนในการพัฒนาต่อจนเป็นเครื่องสำหรับออกสู่ตลาดเพื่อวางจำหน่ายจริง โดยการคาดการณ์จากแหล่งข่าวนั้นระบุว่าภายในปี 2021 นี้ น่าจะยังไม่มีการผลิตตัวเครื่องจริงสำหรับออกวางจำหน่าย และอย่างเร็วน่าจะเป็นปลายปี 2022 เพราะหลังจากขั้นตอนการทดสอบกลไกการพับนี้แล้ว ยังมีขั้นตอนอื่นๆ อีกหลังจากนี้ …