iphone se+5g

เผยภาพดัมมี่ตัวเครื่อง iPhone SE+5G จากการพิมพ์แบบสามมิติ

ดูท่าแล้วในปี 2022 นี้สำหรับ iPhone SE นั้นจะยังคงรักษาขนาดตัวเครื่องและดีไซน์โดยรวมของปี 2020 เอาไว้ครบถ้วนจากการที่ได้มีการพิมพ์ดัมมี่ตัวเครื่องดังกล่าวออกมาจากการพิมพ์แบบสามมิติหรือ 3D Printed