Isocell

Samsung เปิดตัวเซ็นเซอร์ ISOCELL รุ่นใหม่สองรุ่น

ซัมซุงเปิดตัวเซ็นเซอร์ ISOCELL รุ่นใหม่เงียบๆ สองรุ่นสำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนประกอบด้วย Bright GM1 และ Bright GD1 ซึ่งรุ่นนึงเคลมว่ารองรับภาพความละเอียดได้สูงถึง 48 ล้านพิกเซลและอีกรุ่นก็ยังได้สะใจ 32 ล้านพิกเซล