issues

ยังมีอีก ! Google Pixel 3 พบปัญหาเครื่องร้อนระหว่างชาร์จไฟ

เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆ สำหรับ Google Pixel 3 ที่มีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นไม่หยุดยั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการ RAM ไปแล้วล่าสุดยังมีปัญหาเครื่องร้อนเกินจนต้องปิดตัวอีกด้วย