iTunes

ทักทายวันอังคาร 8/1/62 – เป็นไปได้หรือนี่!! ทีวีซัมซุง จะมี iTunes และ Airplay ของ Apple ใส่มาให้ใช้

อะไรๆก็เป็นไปได้ในโลกของธุรกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Samsung ได้ออกมาเผยว่า Smart TV ของ Samsung ที่ขายทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ รุ่นปี 2018 และ 2019 ต่อไปนี้ (ตัว 2018 คงได้อัพเดทเฟริมแวร์เพื่อให้ใช้งานได้) จะมี  iTunes Movies,  TV Shows และ Apple AirPlay 2 ใส่เข้ามาในทีวีเลย ไม่ต้องพึ่งพา Apple TV อีกต่อไปแล้ว..