js100

ทักทายวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020: พายุเข้า

สวัสดีวันอาทิตย์ที่พายุเข้าสู่ประเทศไทยครับ เมื่อวานเล่นซะฝนตกทั้งวันจนเกือบไม่ได้ออกไปไหนเลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้ใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังกันมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยจากฝนที่ถล่มมาเพราะพายุด้วยนะครับ