kirin 9000

Huawei P50 และ P50 Pro เปิดตัวด้วย SD888 / Kirin 9000 อัพเกรดกล้องจากเดิม

Huawei P50 และ P50 Pro เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการไม่มีรุ่น Pro+ โดยมีการปรับปรุงกล้องและใช้งานชิปเซ็ตที่น่าสนใจขึ้นกว่าก่อน