kirin 9010

ลือ Kirin 9010 ผลิตบนสถาปัตยกรรม 3 นาโนเมตร แต่ยังไม่มาในปีนี้

Weibo เปิดเผยว่า Huawei HiSilicon กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาชิปเซ็ตใหม่ โดยจะผลิตบนสถาปัตยกรรมระดับ 3 นาโนเมตรซึ่งอาจมาในชื่อ Kirin 9010