Krungthai

“กรุงไทย-หัวเว่ย” จัด “Krungthai Hackathon” เฟ้นหาสุดยอดพนักงานสายพันธุ์ดิจิทัล มุ่งพัฒนานวัตกรรมสู่การพลิกโฉมธุรกิจการเงินแห่งอนาคต

30 พฤศจิกายน 2564 – “กรุงไทย-หัวเว่ย” จัดโครงการ “Krungthai Hackathon” เฟ้นหาสุดยอดพนักงานคนรุ่นใหม่สายพันธุ์ดิจิทัล มุ่งพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม นำไปสู่การพลิกโฉมธุรกิจการเงินแห่งอนาคต ประสบความสำเร็จพนักงานทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันอย่างเข้มข้น คัดผู้ชนะ 3 ทีมบินลัดฟ้าดูงานที่ Huawei’s Digital Innovation Future ประเทศจีน