layout

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวันเมื่อ Facebook กำลังจะเปลี่ยนไป

… ได้รับคำแจ้งเตือนจาก Facebook เมื่อ 2 วันก่อน เรื่องการจะสิ้นสุดการให้บริการของ Facebook ในแบบ Classic และจะปรับเปลี่ยน Interface และ Layout เป็นแบบใหม่กับผู้ใช้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ หลังจากเปิดให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ และสลับไปมาระหว่าง layout แบบดั้งเดิมและ layout แบบใหม่ที่เฟซบุ๊กมองว่าจะช่วยถนอมสายตาขึ้น เลย์เอาท์จัดเป็นระเบียบมากขึ้น ภาพและตัวอักษรโตขึ้นช่วยให้สามารถค้นหา หรือติดตามคอนเทนต์ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น …