LG DualUp Monitor

PDAMobiz Talk: LG เปิดตัวมอนิเตอร์ใหม่ LG DualUp ถูกใจสายครีเอเตอร์

… LG เปิดตัวมอนิเตอร์ใหม่เอาใจสายครีเอเตอร์ LG-DualUp ขนาด 28 inc มีอัตราส่วนของภาพแบบ 16:18 ลักษณะทางกายภาพคล้ายกับการเอาจอมาต่อซ้อนกันข้างบนอีกหนึ่งจอ ซึ่งแน่นอนว่านั่นคงเป็นที่มาของชื่อรุ่นมอนิเตอร์นี้ …