LINE STORE

รู้ยัง! ซื้อ LINE STICKERS พิเศษ ราคา 1 บาท! เมื่อเลือกชำระเงินด้วย Rabbit LINE Pay ใน LINE STORE !!

หลายคนน่าจะพอรู้มาบ้างแล้ว แต่ก็เชื่อว่ายังมีอีกบางส่วนที่อาจจะยังไม่รู้ว่า LINE เขามีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับการซื้อสติ๊กเกอร์ลดราคาเพียง 1 บาท โดยมีเงื่อนไขที่ต้องซื้อผ่านช่องทาง LINE STORE เท่านั้น