MakeWhatsNext

ไมโครซอฟท์ตอกย้ำความสำคัญสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิง

 การสร้างความเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและทักษะที่เกี่ยวข้องนับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการเริ่มต้นหลากหลายกิจกรรมและโครงการเพื่อเปิดตัวแคมเปญ #MakeWhatsNext