market share

มาแรง !! Xiaomi จำหน่ายสมาร์ทโฟนในไตรมาส 3 ได้ถึง 27.6 ล้านเครื่อง

ในานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กดีไซน์อินเทรนด์ Xiaomi Redmi 5 และ Redmi 5 Plus นั้นยังมีอีกหนึ่งสิ่งนอกเหนือจากสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจคือยอดขายของ Xiaomi ซึ่งได้เปิดเผยออกมาว่าจำหน่ายสมาร์ทโฟนไปได้ถึง 27.6 ล้านเครื่องภายในไตรมาส 3 ปี 2017