master of speed

ทักทายวันพุธ 15/8/2561 – ผลการทดสอบ Xiaomi’s POCO F1 จ้าวแห่งความเร็ว

Xiaomi’s Pocophone F1 ขึ้นชื่อว่าเป็น จ้าวแห่งความเร็ว ที่ใช้งานชิพเช็ต Snapdragon 845
และก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เร็วที่สุด ในช่วงราคาหมื่นกลางๆ นี้