Mate 20X

Huawei Mate 20 Series สมาร์ทโฟนอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI คู่ และนี่คือ Smartphone of the year ของปี 2018 !!

หากจะบอกว่าสมาร์ทโฟนส่งท้ายปีนี้ จะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การจับจองเป็นเจ้าของ ก็คงไม่พ้น Huawei Mate 20 Series ที่กระแสเปิดตัวจนถึงช่วงวางจำหน่ายจริงก็ยังคงความแรงต่อเนื่องไม่มีตก