Mate Smart

Huawei ขึ้นทะเบียน Mate Mini และ Mate Smart

และซีรีส์ Mate อาจจะมีทางเลือกมากขึ้น ไม่ใช่แค่ซอยแค่ 3 รุ่นย่อย แต่งานนี้คงเอาจุดเด่นของ Mate มาซอยเพิ่มขึ้นอีก ล่าสุดขึ้นทะเบียนชื่อ Mate Mini และ Mate Smart ไปเรียบร้อยโรงเรียนยุโรปแล้ว