measure

Google ปล่อยแอปฯ เครื่องวัด (Measure) สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore

Google ปล่อยแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ “Measure” (เครื่องวัด) รองรับกับทุกอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี ARCore และพร้อมให้ดาวน์โหลดบน Google Play แล้วนับแต่บัดนี้