meta

PDAMobiz Talk: Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta สะท้อนการตั้งเป้าเป็นผู้นำ Metaverse

… Mark Zuckerberg CEO Facebook Inc. ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เพื่อสะท้อนถึงการเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้นำทางด้าน Metaverse ซึ่งเป็นบริการโลกเสมือน โดยบริการอื่นๆ ที่ Meta ให้บริการอยู่ในตอนนี้อย่าง Facebook, Instagram, WhatsApp…