mi band 5

Xiaomi Mi Band 5 จะรองรับ NFC สำหรับรุ่นที่ขายนอกประเทศจีน

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Xiaomi Mi Band 4 ซึ่งมาพร้อมกับ NFC และไมโครโฟนด้วย และสำหรับ Mi Band 5 เองก็น่าจะได้เห็นตัวเครื่องรองรับ NFC ด้วยเช่นกัน