Mi Pay

แม้แต่ Xiaomi ก็ยังมี Mi Pay เปิดทดสอบในอินเดีย

สำหรับการใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ บรรดา Pay ต่างๆ มาเพียบ และทาง Xiaomi เองก็ไม่พลาด เช่นกัน เตรียมเปิดทดสอบ Mi Pay ในอินเดีย นั่นหมายถึงการวางโครงสร้างเอาไว้พร้อมแล้ว และแน่นอนว่าคนใช้งานส่วนใหญ่ต้องถือ Xiaomi อยู่ในมืออย่างน้อย 1 เครื่อง