Milieu Surveys

Milieu Surveys แอปพลิเคชันที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การทำแบบสอบถามออนไลน์ของคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Milieu Insight คือบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของพฤติกรรมผู้บริโภคและคร่ำหวอดอยู่ในวงการวิจัยตลาดมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการปฏิวัติแนวทางการทำวิจัยตลาดให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย