moto e7 plus

Moto E7 Plus เปิดตัวด้วย Snapdragon 460, แบตฯ ใหญ่ 5,000mAh

Moto E7 Plus เปิดตัวอย่างเป็นทางการในบราซิล จัดอยู่ในกลุ่มผู้เริ่มต้นใช้งานสมาร์ตโฟนมาพร้อมหน่วยประมวลผล Snapdragon 460 และมีแบตเตอรี่ใหญ่ถึง 5,000mAh