myanmar

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน Telenor Group ถอดใจขายกิจการทั้งหมดในเมียนมาร์ !!

…Telenor บริษัทเทเลคอมรายใหญ่สัญชาตินอร์เวย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น dtac ในบ้านเราอยู่ด้วยอย่างที่ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งข่าวที่หยิบมาคุยกันวันนี้คือข่าว Telenor ตัดสินใจขายกิจการในเมียนมาร์ทั้งหมดให้กับกลุ่ม M1 (สัญชาติเลบานอน) เข้ามาเป็นผู้บริหารกิจการทั้งหมดแทน โดย Telenor ได้เข้าลงทุนในประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2014 จนกระทั่งมีการพยายามเข้าควบคุมกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศจากรัฐบาลทหารหลังมีการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือน ซึ่งมีข้อกำหนดมากมายที่ทำให้ Telenor ประสบความลำบากในการดำเนินกิจการในเมียนมาร์ต่อไป…