new years

PDAMobiz Talk: สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2022

… หากจะพิจารณาอย่างถ้วนถี่ ‘คืนข้ามปี’ ก็เป็นเพียงค่ำคืนอีกค่ำคืนหนึ่งเท่านั้น ‘เมื่อวาน’ ผ่านไปแล้ว ‘พรุ่งนี้’ ยังไม่มาถึง และเรามีเพียง ‘วันนี้’ เพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆ ทุกท่านอยู่กับปัจจุบัน ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุด เมื่อทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุด ปีทั้งปีจะเป็นปีที่ดีที่สุดเองครับ …