NTT Security

NTT Security ประกาศขยายบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เข้ามาในประเทศไทย

NTT Security บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ NTT Group ได้ประกาศขยายการบริการเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อขยายกิจการเข้าสู่ประเทศไทย