Old iPhone

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน ย้ายประเทศกันเถอะ!!

…เพราะแอปเปิ้ลได้ทำการปรับลดประสิทธิภาพ CPU ลง ถ้าหากระบบตรวจพบความผิดปกติของแบตเตอรี่ ซึ่งปัญหานี้จะเกิดเฉพาะกับ ไอโฟนเครื่องเก่าเท่านั้นทำให้คนคิดว่าแอปเปิ้ลแอบปรับลดประสิทธิ์ภาพเครื่องเพื่อให้คนไปซื้อเครื่องใหม่ แต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแอปเปิ้ล หากแต่การปรับลดสปีดนั้นเพื่อให้ตัวเครื่องไม่ทำงานหนักเกินไปนั่นเอง…