oppo a1k

Oppo A1K ผ่านการรับรองจาก กสทช. แล้ว คาดเตรียมเปิดตัวเร็ววันนี้

Oppo A1K ได้มีข่าวลือมาได้สองสัปดาห์แล้วซึ่งล่าสุดได้ผ่านการรับรองจาก กสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. … คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) แล้วเป็นไปได้ว่าอาจมีการวางจำหน่ายเร็วๆ นี้